Skip to content
Kaiku24 rakentaa parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille.

Huomisen sotealan palvelut jo tänään

Olemme julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon palveluntarjoaja, joka rakentaa parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille.

Huomisen sotealan palvelut jo tänään

Olemme julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon palveluntarjoaja, joka rakentaa parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille.

Tarjoamme uuden tavan kehittää sotealan toimintaa

Tavoitteemme on parantaa sotepalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta. Sitä kautta parannamme myös asiakkaiden, henkilöstön ja muiden alan toimijoiden hyvinvointia. Työkaluinamme ovat modernit digitaaliset ratkaisut ja kätevät etäpalvelut.

Kun kohdistamme palveluresursseja järkevästi, pystymme vastaamaan sotealan ajankohtaisiin haasteisiin. Näin rakennamme yhdessä hyvinvointia koko Suomeen.

Toimimme tällä hetkellä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Varsinais-Suomen sekä Satakunnan hyvinvointialueilla.

Kaiku24 lukuina

Meitä on

yli 300
huippuammattilaista

Tuotamme palveluita
yli 1M
henkilön väestöpohjalle
Hoidamme
yli 135k
palvelutilannetta kuukaudessa
Hoidamme suoraan
50%
meille tulevista 
terveyteen liittyvistä yhteydenotoista
Etälääkärimme hoitavat
yli 4000
potilastehtävää kuukaudessa
Asiakkaistamme
88,3%
koki saaneensa meiltä tarvitsemansa avun

Arvomme

Olemassaolomme kiteytyy neljän arvomme ympärille. Mitä tahansa teemme, teemme sen luotettavasti, vaikuttavasti, välittävästi ja avoimesti. 

Kaiku24 digilääkärit hoitavat yli 4000 potilastehtävää kuukaudessa.
TOUCH

Luotettava

Luotettava

Luotettavuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä itselleen parhaiten sopivaa palvelua ja että me huomioimme heidän yksilölliset tarpeensa tietoturva ja potilastietoturva huomioon ottaen.

Luotettavuus elää vahvasti työyhteisössämme. Asiantuntijamme voivat luottaa toistensa tukeen – ja samalla siihen, että heillä on edellytykset palvella asiakkaitamme aina parhailla mahdollisilla tavoilla.

Kaiku24 asiakaspalvelun tavoitteena on hoitaa asiakkaan tarve digitaalisesti aina, kun se vain on mahdollista.
TOUCH

Vaikuttava

Vaikuttava

Meidät tunnetaan kattavasta asiantuntemuksestamme, palveluhenkisyydestämme ja kyvystämme ottaa asiakas huomioon kaikissa tilanteissa. Olemme mukana luomassa edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden resurssi- ja kustannussäästöille.

Vaikuttava toimintamme osoittaa kumppaneillemme, että kun tarjoamme asiakkaalle parhaiten vaikuttavaa palvelua, olemme kaikki parempia yhdessä.

Kaiku24 asiakaspalvelun tavoitteena on hoitaa asiakkaan tarve digitaalisesti aina, kun se vain on mahdollista.
TOUCH

Välittävä

Välittävä

Välitämme aidosti ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Kaiken tekemisemme ytimessä on ystävällinen asiakaspalvelu. Asiantuntijoidemme osaaminen keskeinen tekijä siinä, että pystymme välittämään ja vaikuttamaan palvelullamme.

Huomioimme välittämisen rekrytoinneissa, asiantuntijoidemme kouluttamisella ja kokemustiedon jakamisella työhteisömme sisällä. 

Kaiku24 asiakaspalvelun tavoitteena on hoitaa asiakkaan tarve digitaalisesti aina, kun se vain on mahdollista.
TOUCH

Avoin

Avoin

Avoimuus on keskeinen osa ajattelutapaamme. Kun toimintamme on läpinäkyvää, se luo perustan sille, että eettisten periaatteiden toteutumista on mahdollista tarkastella joka päivä kaikissa yhteyksissä.

Avoimuus on myös lähtökohta rehelliselle vuorovaikutukselle ja dialogille, jota käymme niin palveluamme käyttävien asiakkaiden kuin yhteistyökumppaniemme kanssa.

Kaiku24:n palvelu tarjoaa hyötyjä kaikille soten osapuolille

Tavoitteemme on, että asiakas saa aina parasta mahdollista palvelua. Tarjoamamme palvelukokonaisuus muodostuu digitaalisista ja alueen fyysisistä palveluista. Kun huomattava osa asiakkaista hoidetaan suoraan digitaalisessa palvelussa, resurssit riittävät paremmin alueille ohjautuville asiakkaille.

Apua tarvitseva asiakas voi olla meihin helposti yhteydessä digitaalisen palvelukeskuksemme kautta. Vastaamme hänelle viipymättä – kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä, tarvittaessa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Keskitetty digitaalinen asiakaspalvelu, jossa hoito alkaa välittömästi ensikontaktista, säästää resursseja. Asiakaspalvelussa hoidon tarpeen arvion ja ratkaisun tekee tiimi, jossa on huippuammattitaitoiset digihoitajat ja -lääkärit.

Toimintamalli helpottaa hyvinvointialueen arkea, kun palveluihin ohjatuille asiakkaille on tehty valmiiksi hoidon tarpeen arviointi, tarvittavat laboratoriokokeet, lähetteet ja kirjaukset hyvinvointialueen järjestelmiin.

Tarpeen mukaan voimme myös palvella asiakasta suoraan etäyhteyksien välityksellä, esimerkiksi lääkärin etävastaanotolla. Etävastaanoton etuna on hoitohenkilöstön paikkariippumaton työ: enää ei ole merkitystä, missä asiakas ja lääkäri fyysisesti ovat. 

  • Malli mahdollistaa asiakkaiden tarvitsemien palveluiden saatavuuden parantamisen ja sote-ammattilaisten käytännön työn kehittämisen.
  • Edistykselliset digitaaliset ratkaisut nopeuttavat asiakkaan pääsyä vastaanotolle.
  • Yhteydenoton ja henkilökohtaisen tarvearvioinnin jälkeen asiakas voidaan ohjata täsmällisesti juuri hänen tarpeidensa mukaiselle etävastaanotolle.
  • Etävastaanoton hyödyntäminen vapauttaa aikaa fyysisiltä vastaanotoilta ja kohdistaa sotealan voimavarat järkevämmin. Näin hoitohenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden resurssit riittävät paremmin ja heidän päivittäisestä työstään tulee sujuvampaa.
  • Toimintamallimme lisää tarjottujen sosiaali- ja terveysalan palveluiden vaikuttavuutta.
  • Kaiku24:n palvelukokonaisuus huomioi sote-alan toimijoiden olemassa olevat järjestelmät, sovellukset ja palvelut.
  • Mallimme parantaa edellytyksiä kehittää asiakastyön laatua ja vaikuttavuutta ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttä.
  • Henkilöstön tyytyväisyys paranee, kun heidän käyttöönsä tarjotaan moderni toimintaympäristö, sujuvat käytännöt aidosti vaikuttavan työn tekemiseen sekä hyvät henkilöstöedut. 

Omistajamme

Omistajiimme kuuluu viisi hyvinvointialuetta sekä julkisomisteinen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava 2M-IT. Toimimme tällä hetkellä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Varsinais-Suomen sekä Satakunnan hyvinvointialueilla.

Hallitus

Lauri Lehto
Lauri Lehto Hallituksen puheenjohtaja
Ari Nevalainen
Ari Nevalainen Hallituksen jäsen
Merja Tepponen
Merja Tepponen Hallituksen jäsen
Sirpa Rantanen
Sirpa Rantanen Hallituksen jäsen
Vesa Reponen
Vesa Reponen Hallituksen jäsen
Kaiku24 rakentaa parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lauri LehtoHallituksen puheenjohtaja, Kaiku24