Skip to content

Kaiku24.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Viimeksi muokattu 7.2.2023

Kaiku24 pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee kaiku24.fi -verkkosivustoa, joka on julkaistu 6.2.2023. Alkuperäinen seloste on laadittu 31.1.2023.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Suomen digipalvelulain (306/2019) säännökset. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuus huomioidaan myös jatkossa sivustoa kehitettäessä ja sisältöä päivitettäessä.

Sivusto on auditoitu koneellisesti käyttäen Siteimprove-ohjelmaa. 


Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää suurimman osan saavutettavuusohjeiden WCAG 2.1. A- ja AA-tason vaatimuksista.

Kaiku24 on sitoutunut tekemään verkkosivustosta saavutettavuusohjeiden mukaisen.

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on huomattu seuraavat saavutettavuuspuutteet.

Toimintavarma

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarma, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

4.1.1 Jäsentäminen (A)

Puute: Sivustolla on yhdellä tai useammalla sivulla kahdella tai useammalla elementillä on sama id-arvo. Näiden pitäisi olla ainutlaatuisia.
Tila: Ei korjata. Identtiset ID-tunnisteet eivät ole käyttäjälle yhtä aikaa näkyvissä missään tilanteessa.

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Palautteen voit antaa sähköpostilla info@kaiku24.fi

Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puh. 0295 016 000 (vaihde)