Skip to content

Kaiku24.fi-sivuston tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Viimeksi muokattu 17.01.2023

Tietosuoja on perusoikeutesi, joka turvaa yksityisyyttäsi. 25.5.2018 voimaan astunutta tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista.

Haluamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja kaikkien muiden kanssamme asioivien tietävän, miten käsittelemme henkilötietoja, kun vuorovaikutamme erilaisissa yhteyksissä digitaalisessa ja fyysisessä palveluympäristössä.

Tässä kuvaamme sinulle, miten käsittelemme henkilötietoja toiminnassamme.

Rekisterin pitäjä

Kaiku24 Oy
Väinö Valveen katu 4
53900 Lappeenranta
Y-tunnus: 3192900-7

Rekisterin vastuuhenkilö

Tiina Hirvi
tiina.hirvi@kaiku24.fi  

Rekisterin yhteyshenkilö

Tuomas Korppi
tuomas.korppi@kaiku24.fi

Tietosuojavastaava

Jaana Luostarinen
jaana.luostarinen@kaiku24.fi  

Käsittelyn tarkoitus, oikeusperusteet ja tiedon lähteet

Palvelemme yritys- tai yhteisöasiakkaita. Tämän vuoksi käsittelemme rekisterinpitäjänä pääasiassa henkilötietoja, jotka olemme saaneet toimiessamme yhteistyössä tai asiakassuhteessa yrityksen tai yhteisön kanssa. Näin ollen Kaiku24 Oy:n palveluihin rekisteröidyt ovat omien työntekijöidemme lisäksi yritysasiakkaitamme, potentiaalisia yritysasiakkaitamme tai verkkosivumme käyttäjiä. Saamme tietosi pääsääntöisesti joko yritykseltä, jossa työskentelet, tai sinulta itseltäsi.

Toiminnassamme käsittelemme henkilötietoja seuraaviin käsittelytarkoituksiin ja seuraavilla perusteilla:

1. Hoitaaksemme asiakassuhdettamme sopimuksemme perusteella.
2. Hoitaaksemme asiakassuhdettamme toimittaaksemme palvelut ja tilaukset sopimuksen perusteella.
3. Hoitaaksemme asiakassuhdettamme, kehittääksemme palvelukokemusta ja markkinoidaksemme palveluitamme rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai antamasi suostumuksen perusteella.

Tietojen siirtäminen, luovuttaminen, säilytys ja profilointi

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin Kaiku24:lla kyseisten tietojen käsitteleminen tehtävänmukaisesti kuuluu. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja sopimussuhteen voimassaoloajan lisäksi kaksi (2) vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen varmistaaksemme palveluumme mahdollisesti sopimuksen päättymisen jälkeen tulevien tiedusteluiden käsittelyn.

Emme tee automaattisia päätöksiä tai profiloi rekisteröityjä keräämiemme henkilötietojen perusteella.

Oikeutesi käyttämiemme henkilötietojen suhteen

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Voit tarkistaa ja päivittää henkilötietosi ajan tasalle (tarkastus- ja korjausoikeus).
  • Voit vastustaa tietojesi käyttämistä mm. asiakasviestintään ja markkinointiin (kielto-oikeus).
  • Voit pyytää tietosi poistamista järjestelmistämme (tietojen poistamisoikeus).
  • Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos emme mielestäsi noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Tietojesi tarkastus, korjaaminen, poistaminen ja käytön vastustaminen onnistuu parhaiten ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse.

Sähköpostiosoite: info@kaiku24.fi