Skip to content
Kaiku24 - Missiona laadukkain etähoito Suomessa

Palvelumme

Tuotamme hyvinvointialueille digitaalista asiakaspalvelua, johon sisältyy mm. asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, hoidontarpeen ratkaisut sekä etävastaanotto- ja neuvontapalvelut.

Palvelumme

Tuotamme hyvinvointialueille digitaalista asiakaspalvelua, johon sisältyy mm. asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, hoidontarpeen ratkaisut sekä etävastaanotto- ja neuvontapalvelut.

Missiona laadukkain etähoito Suomessa

Kansallisen tavoitteen mukaan 35 % sosiaali- ja terveydenhuollon kontakteista hoidetaan etänä sähköisin välinein vuoden 2025 loppuun mennessä. Olemme apuna tämän tavoitteen jalkauttamisessa.

Tuotamme omistaja-asiakkaillemme modernit ja ylialueelliset asiakaspalvelut neuvontapalveluista hoidon tarpeen ja kiirellisyyden arviointiin, hoitoonohjaukseen sekä digihoitajien ja -lääkäreiden etävastaanottoihin. Kehitämme tekemistämme jatkuvasti omistaja-asiakkaidemme kanssa. Yhdessä ratkaisemme soten haasteita uusilla ja kestävillä palvelumalleilla.

Missiomme on tarjota sujuvinta asiakaspalvelua, täsmällisintä hoitoonohjausta ja laadukkainta etähoitoa Suomessa.

Kaiku24 ammattitaitoiset digihoitajat ja -lääkärit palvelevat asiakasta 24/7.

Missiona laadukkain etähoito Suomessa

Kansallisen tavoitteen mukaan 45 % sosiaali- ja terveydenhuollon kontakteista hoidetaan etänä sähköisin välinein vuoden 2025 loppuun mennessä. Olemme apuna tämän tavoitteen jalkauttamisessa.

Tuotamme omistaja-asiakkaillemme modernit ja ylialueelliset asiakaspalvelut neuvontapalveluista hoidon tarpeen ja kiirellisyyden arviointiin, hoitoonohjaukseen sekä digihoitajien ja -lääkäreiden etävastaanottoihin. Kehitämme tekemistämme jatkuvasti omistaja-asiakkaidemme kanssa. Yhdessä ratkaisemme soten haasteita uusilla ja kestävillä palvelumalleilla.

Missiomme on tarjota sujuvinta asiakaspalvelua, täsmällisintä hoitoonohjausta ja laadukkainta etähoitoa Suomessa.

Kaiku24 ammattitaitoiset digihoitajat ja -lääkärit palvelevat asiakasta 24/7.

Hoito alkaa ensikontaktista

Välitämme aidosti ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Tarjoamme asiakkaillemme palvelua, jossa hoito alkaa suoraan ensikontaktista. Hoidon tarpeen arvion ja ratkaisun tekee huippuammattitaitoisten digihoitajien ja -lääkärien tiimi.

Asiakkaamme voivat luottaa saavansa itselleen parhaiten sopivaa palvelua, jossa huomioidaan aina yksilölliset tarpeet. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan hyvinvointialueen palveluihin. Kaiku24:n ammattilaiset tarjoavat myös konsultaatiota hyvinvointialueen ammattilaisille.

Kaiku24 tarjoaa sujuvinta asiakaspalvelua, täsmällisintä hoitoonohjausta ja laadukkainta etähoitoa Suomessa.

Hoito alkaa ensikontaktista

Välitämme aidosti ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Tarjoamme asiakkaillemme palvelua, jossa hoito alkaa suoraan ensikontaktista. Hoidon tarpeen arvion ja ratkaisun tekee huippuammattitaitoisten digihoitajien ja -lääkärien tiimi.

Asiakkaamme voivat luottaa saavansa itselleen parhaiten sopivaa palvelua, jossa huomioidaan aina yksilölliset tarpeet. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan hyvinvointialueen palveluihin. Kaiku24:n ammattilaiset tarjoavat myös konsultaatiota hyvinvointialueen ammattilaisille.

Kaiku24 tarjoaa sujuvinta asiakaspalvelua, täsmällisintä hoitoonohjausta ja laadukkainta etähoitoa Suomessa.

Hoidon tarpeen arvoinnin edelläkävijä

Hoidon tarpeen arvioinnissa olemme valtakunnallinen edelläkävijä. Olemme ensimmäinen toimija Suomessa, joka on standardisoinut hoidon tarpeen arvioinnin. Ensimmäisenä Suomessa olemme ottaneet käyttöön validoidun laatumittarin, jolla mitataan hoidon tarpeen arvioinnin lääketieteellistä- ja asiakaspalveluosaamista.

Auditoinnin ja seurannan avulla huomaamme mahdolliset laatupoikkeamat ja kehitämme soten toimintatapoja. Tavoitteenamme on auditoida vähintään kaksi kontaktia jokaiselta digihoitajaltamme kuukaudessa.

Kaiku24 digilääkärit hoitavat yli 4000 potilastehtävää kuukaudessa.

Hoidon tarpeen arvoinnin edelläkävijä

Hoidon tarpeen arvioinnissa olemme valtakunnallinen edelläkävijä. Olemme ensimmäinen toimija Suomessa, joka on standardisoinut hoidon tarpeen arvioinnin. Ensimmäisenä Suomessa olemme ottaneet käyttöön validoidun laatumittarin, jolla mitataan hoidon tarpeen arvioinnin lääketieteellistä- ja asiakaspalveluosaamista.

Auditoinnin ja seurannan avulla huomaamme mahdolliset laatupoikkeamat ja kehitämme soten toimintatapoja. Tavoitteenamme on auditoida vähintään kaksi kontaktia jokaiselta digihoitajaltamme kuukaudessa.

Kaiku24 digilääkärit hoitavat yli 4000 potilastehtävää kuukaudessa.

Huippuammattilaisiksi jatkuvalla kehittämisellä

Kehitämme tekemistämme jatkuvasti omistaja-asiakkaidemme kanssa ja olemme yhdessä ratkaisemassa sosiaali- ja terveysalan haasteita uusilla ja kestävillä ratkaisuilla.

Digihoitajamme osaaminen on keskiössä laadukkaan ensikontaktin hoitamisessa. Jokainen digihoitajamme käy Kaiku24 Akatemiaa. Akatemian polku alkaa työsuhteen alussa perehdyttämisestä ja jatkuu läpi työuran kehittäen ja kasvattaen digihoitajan osaamista jatkuvasti.

Kehitämme omahoitaja ja -lääkäripalveluita jatkuvasti. Tämä tukee myös asiakkaiden hoidon jatkuvuutta. Osana Kaiku24 Akatemiaa digihoitajamme ovat koulutettu tunnistamaan potilassegmentit. Näin pystymme tunnistamaan esimerkiksi palveluita paljon käyttävät asiakkaat tai pitkäaikaissairaat ja ohjaamaan heidät räätälöidyille asiakaspoluille.

Kaiku24 tarjoaa sujuvinta asiakaspalvelua, täsmällisintä hoitoonohjausta ja laadukkainta etähoitoa Suomessa.

Huippuammattilaisiksi jatkuvalla kehittämisellä

Kehitämme tekemistämme jatkuvasti omistaja-asiakkaidemme kanssa ja olemme yhdessä ratkaisemassa sosiaali- ja terveysalan haasteita uusilla ja kestävillä ratkaisuilla.

Digihoitajamme osaaminen on keskiössä laadukkaan ensikontaktin hoitamisessa. Jokainen digihoitajamme käy Kaiku24 Akatemiaa. Akatemian polku alkaa työsuhteen alussa perehdyttämisestä ja jatkuu läpi työuran kehittäen ja kasvattaen digihoitajan osaamista jatkuvasti.

Kehitämme omahoitaja ja -lääkäripalveluita jatkuvasti. Tämä tukee myös asiakkaiden hoidon jatkuvuutta. Osana Kaiku24 Akatemiaa digihoitajamme ovat koulutettu tunnistamaan potilassegmentit. Näin pystymme tunnistamaan esimerkiksi palveluita paljon käyttävät asiakkaat tai pitkäaikaissairaat ja ohjaamaan heidät räätälöidyille asiakaspoluille.

Kaiku24 ammattitaitoiset digihoitajat ja -lääkärit palvelevat asiakasta 24/7.

Kaikkien parhaaksi

Yhteistyössämme hyvinvointialueiden kanssa kaikki voittavat. Asiakkaan ensikontakti ja oikean hoidon saanti nopeutuu. Samalla kasvavat hoidon vaikuttavuus sekä asiakastyy-tyväisyys. Hyvinvointialueen hoitohenkilökunta voi keskittyä olennaiseen – hoitamiseen sekä potilaisiin. Toiminta tehostuu ja ruuhkat vähenevät.

Palvelumme tuotetaan monikanavaisesti puhelinpalveluita ja digitaalisia asiointikanavia käyttäen. Olemme ainoa toimija Suomessa, jolla on toimintamalli ottaa haltuun koko hyvinvointialueen kontaktit ja tarjota heille ympärivuorokautinen palvelukonsepti.

Kaiku24 asiakaspalvelun tavoitteena on hoitaa asiakkaan tarve digitaalisesti aina, kun se vain on mahdollista.

Kaikkien parhaaksi

Yhteistyössämme hyvinvointialueiden kanssa kaikki voittavat. Asiakkaan ensikontakti ja oikean hoidon saanti nopeutuu. Samalla kasvavat hoidon vaikuttavuus sekä asiakastyy-tyväisyys. Hyvinvointialueen hoitohenkilökunta voi keskittyä olennaiseen – hoitamiseen sekä potilaisiin. Toiminta tehostuu ja ruuhkat vähenevät.

Palvelumme tuotetaan monikanavaisesti puhelinpalveluita ja digitaalisia asiointikanavia käyttäen. Olemme ainoa toimija Suomessa, jolla on toimintamalli ottaa haltuun koko hyvinvointialueen kontaktit ja tarjota heille ympärivuorokautinen palvelukonsepti.

Kaiku24 asiakaspalvelun tavoitteena on hoitaa asiakkaan tarve digitaalisesti aina, kun se vain on mahdollista.
Kaiku24 rakentaa parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille.
Digitaalisesti hoidetaan ne asiakkaat, joille se on paras ratkaisu. Tällöin alueille ohjautuville asiakkaille riittävät resurssit paremmin, kun huomattava osa asiakkaista hoidetaan suoraan digitaalisessa palvelussa.
Rita ArjonenJohtava lääkäri, Kaiku24